top of page

Annie Shanya

05 August 2017

เคยได้ยินคนพูดถึง reiki แต่ไม่เคยเข้าใจว่าคืออะไร ลองศึกษาและใช้บริการดูกับคุณอรีน่าก็ได้พบว่ามันเป็นขั้นตอนที่ต้องการการเชื่อมต่อระหว่างจิตของเรากับจิตผู้บำบัดในสภาวะที่ผ่อนคลายและไว้วางใจที่สุด ส่ิงที่เกิดขึ้นคือทางผู้บำบัดจับได้ถึงสภาวะที่เรากักเก็บบางอย่างไว้และเป็นบล็อคในความคิด ในการกระทำ ซึ่งก็คืออดีตบางอย่างที่เราไม่อาจให้อภัยตัวเองได้ คุณอรีน่าได้ช่วยให้เราเปิดใจ มองเห็นภาพ และให้อภัยตัวเอง ปลดปล่อยอดีตนั้นไป ยอมรับว่ามันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ทำ แต่ผลลัพธ์หลังจากนั้นเดือนต่อเดือนมันพัฒนาไปเองเรื่อยๆ ไม่ใช่แบบปุบปับแต่ค่อยๆ มีผลต่อชีวิตและความคิดในเชิงบวก เรารู้สึกเรามีอิสระมากขึ้น จากอดีตที่เราคิดโทษตัวเอง เวลานี้เราพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยมุมมองใหม่ ที่ไร้พันธะของอดีตมาควบคุม อยากแนะนำ reiki healing by คุณ Areena ให้กับทุกๆ คนที่ยังไม่อาจสลัดอดีต เพื่อก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่จริงๆ กับทุกๆ เรื่องมากๆ ค่ะ

About 7 years ago, I made a very cruel decision leaving my dearest husband. It's really strange for most people to say you're leaving someone for absolutely no one and you left him when you still loved him so much. There was a point in my life I couldn't imagine my life without this only one man in my life. Then I decided to break free from that thought and become independent again. Such decision was cruel and it broke a man's heart. Not just any man but the only man I had loved in my life. 6 years went by and I couldn't truly let go of that guilt and couldn't find a way to forgive myself. One day, I decided to try Reiki Healing with Areena Soulful Healing Journey. She was just a girl I met in some belly dance classes at Rumpuree then we were like at a smiling and nodding relationship thus she knew nothing about my past. During the session, she found a blockage in my mind and helped me visualise the guilt I kept so deeply in my heart and seeing it in a different and more positive way. She walked me through a process and helped me forgive myself. After the session, I felt relieved and a bit in a strange stage that I couldn't explain. Month by month, I felt different. I felt more freedom in my thinking and my attitude has changed. I see more positive things in life and in myself and my life has changed miraculously too. Now I would like to thank Areena and her powerful healing that helped me free myself from such blame I put on myself for a really long time. My ex had forgiven me many years already but I could only manage to forgive myself in January this year after the session with Areena. I would recommend this to anyone suffering from the similar causes or anything else that have been holding you back from whatever you could be. So here it is.

Aruna Dayal

20 March 2017

Thank you Areena for a lovely evening of reiki and tarot! I woke up this morning feeling so refreshed and full of energy.. and your reading was as insightful as it was reassuring=)

Kari Nguyen

5 February 2016

I had a lovely and very accurate reading with Areena last night. She's friendly, caring and truly invested in getting your questions answered. Highly recommended. ☺

Solongo Jargalsaikhan

25 July 2015

Thank you so much for an amazing evening of Reiki and tarot card readings.It was very relaxing and soothing! And your readings are always full of guidance, love and reassurance!I am so happy we found a time to do this! Love you! Xxx

Renita

05 November 2017

Areena has a gift. I have been seeing Areena for about 4 years now. Her healing touch and insight has really been perceptive and intuitive. I always try to make time when I am in Bangkok to see her for a sitting or a session of reiki, or both. It is something I look forward to every time. She has a gift, and her reassuring, positive energy flows well through me. Her readings are very precise and thorough. She takes the time to answer any questions you may have and never makes you feel rushed. She makes sure you feel comfortable, welcomed, safe, and open. Her lovely disposition and charming personality reassures her down to Earth nature. I would highly recommend Areena to my friends or anyone who is looking for a healing session that will help lead you forward.

Samantha

12 August 2017

 

I would like to thank you for having my first reiki session of my life with you. It was such an amazing, magical and unforgettable experience and I am still feeling so touched and overwhelmed by the outcome of it. I am now able to see things more clear and understand how some issues in my current life are connected with past life(s). Since I have always had that feeling, I am glad I finally got the answer/confirmation for my intuition and that I am a warrior woman .
Remembering how heartbreaking and beautiful my “story” was, it makes me very proud of the way I am and the way I love when I really love.

I can feel that I also released a lot during the session that has been holding me back or blocking me/my emotions and that we cleansed my chakras from former energies. I am grateful for everything that has been and now I am looking forward to everything that is still to come. Rebirth! I am love and I am ready to receive love!

Thank you for opening your heart to help open mine.

 

Nisha Sachdev

28 May 2017

Prior to my session at SoulfulHealing, i was on the edge of going into another depression. I was curious about Reiki and decided to give it a try. The day of my first session with Areena, i was a little apprehensive, but that went away quickly when I began lying on the Reiki table surrounded by warm friendly environment with calming ambience. I felt like I was able to give myself permission to release my thoughts and do nothing. Areena has given me the understanding and confidence to face my fears and move on. I left feeling lighter and made a significant progress. I can certainly say that Areena has a wonderful intuitive way of working and is definitely a very calming experience.

 

Jenny Huynh

28 September 2016

Through the reading session with Areena, it gave me hope for the future and helped guide me how to unlock happiness and luck I was desperately looking for. She's a really good reader and somehow the cards were very accurate. Highly recommended <3

Phim

18 November  2017

 

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ ได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรดีและไม่ดี ได้คำแนะนำที่ดีมากในการใช้ชีวิตประจำวัน ลองทำตามแล้วได้ผลดีมากๆค่ะ เหมือนเป็นปาฎิหารย์ อยากบอกต่อและแนะนำมากๆค่ะ ดีกับใจกับความคิดกับตัวเองและคนรอบข้างจริงๆค่ะ ขอบคุณมากๆ สำหรับคำแนะนำดีๆ

 

It was a very good experience. I understand better situation with more light. Great advice on how to use daily life. Tried it and it works very well. Like a miracle I would like to recommend getting your readings with Areena very much. Well, overall it changed my perspective on how i view myself and people around me with more positivity. Thank you very much for your advise.

Mina

I did not know what to expect as I only have a little experience in this field but it was everything that I needed. I feel like I made a big step to getting rid of alot of issues that I have and that are burried very deep. Areena was very kind and approachable and I felt more like talking with a friend (a very insightfull friend) than with a stranger. I can only recommend this experience.

 

 

 

Simone C. 

3 February 2022

 

I have been struggling with emotional binging for many years, which unbeknownst to me was due to parental trauma related to me feeling unsafe and unworthy. The hypnotherapy session with Areena brought this up and identified the root cause of why I would binge anytime I felt emotionally unstable. Since the session, Areena administered the practice of self-hypnosis which allowed me to further heal this subconscious wound.

The whole experience has been incredibly LIBERATING. Hypnosis is truly powerful. Through Areena's guidance - YOU have to power to reprogram your own unconscious mind. I no longer feel stuck in the cycle of binge eating anymore. Thank you so much for your gift, Areena :)

 

Radhika Hora

20 January 2022

 

My experience with Areena was so enlightening and life changing! I did a few hypnotherapy sessions and found my self in a much better place with my anxiety, fears and more. I will always continue to do sessions with her as I know it can be a great help to many aspects in my life. She also keeps a check on you after the sessions and is always there for you even when you just need to drop a text about anything and it is really comforting to know she’s there. I would really recommend her.
 

 

Laura Molisho

23 September 2021

 

I had my first session with Areena that was an intuitive tarot reading. The accuracy was extremely phenomenal! She is authentic and that is what I appreciate! Our hypnotherapy session was a breakthrough for me. Areena gave me the space to confront some of my "baggage" and allowed me to feel safe and comfortable to open up and be vulnerable. She provided me with the necessary tools to work through certain patterns on my own, and just a few days in of taking my inner work seriously , I started to shift my perspective on and actually realize a lot of habits and limiting beliefs that were blocking me from being my greatest self. This is just the beginning as I believe there are yet so many layers to uncover, but I am so happy with how far I've come after just one session! I am truly happy with her gift!

Danielle Knoetze

21 September 2021

I highly recommend Soulful Healing Journey! I am so glad I found a therapist and mentor who resonates with me. Everything Areena said to me felt like it was exactly what the Universe/ God wanted me to hear. I can’t wait to build a relationship with her and to see my growth skyrocket over the next few months!

Amanda Watts

5 September 2021

I had one session of hypnotherapy to quit smoking and it was an absolute transformation. I learned alot about the reasons why I was smoking and it has shifted my thoughts towards the habit.Over the weekend I celebrate a friends birthday and the social setting normally would have had me smoking many and I did not have one.
Thank you so much! I am so grateful for helping me achieve a healthier lifestyle.

 

Ami K

18 August 2021

I first had a tarot reading with Areena who was not only spot on in her intuition, but also shared enlightening insights that helped to reaffirm my current path and goals.

The hypnotherapy session was a big turning point for me. Having struggled with an affliction for many years, Areena’s guidance reinforced my sense of personal autonomy that was unknowingly stifled by a past trauma. But more than that, the most valuable gift she gave was the tool of self-hypnosis that allows me to continue with this practice on my own.

I also recently had a cord-cutting Reiki session. The clearing of dense energy from a past connection as well as the forgiveness work was just beautiful. I feel light and clear in my body - filed with warmth.

I would recommend Areena to anyone :) She is a wonderful and genuinely caring person. The effects of Areena’s spiritual gifts are subtle but powerful; life-changing. On a day to day basis, I feel more centred, serene, jovial. Areena - thank you!

 

 

Dora Klican

25 December 2020

As a psychologist, for the most of my life I was trying to explain everything in life in scientific way, relaying just on my physical and intellectual self, leaving behind and ignoring my spiritual and emotional self. Yesterday I had my first hypnotherapy session with Areena who is so professional in the work she do, gentle and patiant and calm, but also one of most inspirig people I know in general. There is so much people could learn from her and her sessions. Mine was very interesting one, made me more curious about spiritual part of my soul, and made me realize that there is strong connection between Areena's and mine profession; psychology/psychotherapy and spiritual healing. Can't wait to see where this journey will take me next. 

Seema 

16 December 2020

I honestly didn't believe in Hypnotherapy or any of the alternative healing process until I met Areena. I tried following or changing my mindset but real healing was after I took few sessions of path therapy. I have never felt this good or in control like how im feeling now. Thank you Areena from my heart. This change is exactly what I needed. Love always

I highly recommend this session for people who know that there is something you have tried so hard to change but you cant. Take the step and you will be amazed with the result

 

 

Pakti Nat 

5 Dec 2020

I had hypnotherapy session with Areena at the beginning of November. I was in depression phase of life, suffering from child trauma that got trigger by sexual harassment. From a very happy person, it went down to the point that I hated my own body. I hated myself. I hated to be myself. I didn’t see any value of myself. I told myself that I was dirty for whole 2 weeks. Areena offered me more than hypnotherapy session. I had no idea about this kind of therapy. Kinda scared tbh. But she guided to me thru slowly. She was very calm. She made me feel comfortable. After the session, she also gave me guidelines that I can do self hypnotherapy myself with very deep advice and suggestion on how to manage my problems and stress in life. She answered all of my questions. I keep doing self-hypnotherapy almost everyday to affirm my intention as suggested by Areena. I begin to see changes in me and the people around me. I can feel the change in the energy. I am more gentle to myself and others. I could express myself more and not feeling bad after doing it. Big change from others is my mom. Miraculously, my mom gave me a big hug with supportive convo. (In Chinese-Thai family in general, it’s not common to hug.) I have been craving for love and emotional support from my mom since god knows when. When I cried when I was young, I was always told to stop and not to say anything. Now my mom is gentle. She asked me cry and hug me. It was extremely memorable moment of my life so far. Now that I got it, I love myself and I love my family even more. (Before that, I doubted to say that the person I love the most is my mom.) The relationship between my mom and me has got better. We talk more now. This reflects on my jobs too. I’m more gentle to myself and my clients in which my job is health coaching and lecturer. Basically, what I say affects all audiences. I don’t know if this makes sense but I am more joyful and I stop devalue myself. I don’t torture myself from my own words anymore.

 

Prem Singh

Thank you so much Areena Narang for helping me to reach Reiki Level 1. It has been an amazing journey, lots of good vibes. Highly recommended. Cheers

Siya

10 November 2020

I had the most amazing session with Areena. The vibe was so positive and she guided me in the best way with deep understanding. Super sweet, bubbly and a wonderful personality! Highly recommend to take a session with her and let her guide you!!

 

 

Boom

22 May 2020

I had a couple reiki healings done before but I never really felt the energy of reiki. Areena was the first reiki practitioner to make me feel the effects of reiki.All our sessions has been distant reiki healing. She’s legit. Not only that, she's psychic too. A lot of things she mentioned were pretty spot on without prior information.

- Boom

Jelena

26 November 2019

It was a really great experience, I could never imagined that something what has been a struggle for years can shift and transform just after one session with Areena! She is really knowledgeable, intuitive, caring & easy going. I cannot recommend her enough!

 

 

 

Samantha

14 October 2019

where do I begin?! This was absolutely an amazing experience from start to finish! Areena was extremely welcoming and had great energy. She explained everything to us very well & guided us through this experience well. Today is day one and I feel light and focused something I hadn’t been in awhile. My friend is in a detoxing phase so he has slept most of today. This is an absolute must do! We are ending our holiday and going back home with an open mindset. Thanks Areena!!

Megan

6 August 2019

Wow. I truly don't even know where to begin with this experience. I went into it not knowing quite what to expect, but I left with a much deeper understanding of myself and my physical and mental being. It was a truly healing experience that I don't think I would have been able to get elsewhere. Areena is extremely knowledgeable and incredibly good at what she does. I felt supported throughout every step of the process and she led me through a very deep guided meditation that allowed me to explore parts of myself that I had not yet connected with. The tarot reading afterwards was insightful in allowing me to consider next steps in my life and Areena offered really great advice to help ground my thinking. A 10/10 does not do this experience justice. The next time I am in Bangkok, I will absolutely make it a point to come see Areena again. She is an amazing healer and a wonderful person. "Thank you" doesn't even come close to sufficient but really truly, thank you Areena.

 

 

Quincy Kayce

1 May 2019

My experience here is something i did not really expect to happen. i have been carrying a lot of issues fora long time, i have tried a lot of ways to resolve it, to get throught it..and it didnt work. i have never been in this kind of healing or theraphy before. and all i can say, it really works for me. it seems like she knows what to say and how to handle me. i am a very stubborn person and i am really not good in listening to anyone, but Areena was able to catch my attention, enlighten my mind, make me understand and see the reality and most of all helps and teach me on how to practice self-love. it is priceless. the healing makes me feel like me owning me. me feeling grateful. me feeling relax. me not over thinking. me just me. i will surely come back here, and i believe by then i am better as to how i was when u first got there. Areena, with all my heart, i thank you.

M.T.

25 April 2019

Wow, wow, wow!!! This was such an amazing experience. It was my first time doing Reiki and I'm so glad I did it with Areena. She is an amazing and caring person, but most of all, very in-tune to this very special mix of gift and training she encompasses. This is a unique and worthwhile experience, highly recommended!”

 

Jane Ashley

02 February 2019

Areena is so friendly, warm, and inviting. Everything about her just exudes positive energy. From the minute I got to her house, she gave me a big hug like it wasn’t the first time we were meeting. We sat down and talked for a bit about ourselves, our past experiences, and spirituality. She’s a very easy person to talk to. I felt so comfortable in her space especially while she did my reiki healing. She’s so passionate about what she does! I got so much more out of our session than I had expected to. I came to her lost and needing guidance and came out with a purpose! I highly recommend her to anyone and everyone. I promise you won’t be disappointed! Thank you Areena for everything today! ❤️

 

 

Qing

14 October 2018

 

Great place tucked away from the city, Areena made it like home and someone very comfortable to talk to. There is a spiritual approach about her and the place that help me to extend my ability to feel the energies of the universe and towards life. Def coming to visit again when I come back, good vibes!

 

 

 

Ervina

 01 October 2018

Areena is truly gifted. I’m still digesting today’s session but she definitely did released old wounds from 6 years ago that I never even knew was still there. She was spot on with my current stage and my past wounds. Many times I was in tears during the session and it was such a relief. Feel lighter and look forward to the days coming. She did about 4/5 tarot spreads after the reiki session. This experience is so worth the money you pay. Thank you Areena! I will see you again hopefully next year! Love x

Anthony

28 September 2018

 

What amazing insight, clear intuition, and a welcoming environment. Thank you so much for the amazing experience. This is a must for anyone going to Thailand. I will be sure to put into effect all that you suggested - thank you so much!

Cheryl

12 August 2018

I am sure there are many amazing reviews before mine and this is no different from the rest. The moment I met Areena, she made me feel comfortable immediately. Upon meeting me , she will get messages that I really resonated with. All I can say, is do give this a go with an open heart and mind and you will receive messages that you will need to know. Plus , Snoopy her dog, is also insanely adorable. Thank you for the amazing time Areena! will see you sometime again in the future!

 

 

 

Catherine 

30 July 2018

 

Areena has a wonderfully keen sense of the energies surrounding her. I enjoyed every moment of our session and highly recommend it to anyone passing through Bangkok with some time to spare! I also look forward to keeping up with Areena's practice through her website. She has a heart for sharing and deserves every bit of bliss and love coming her way! Really, do not hesitate to book this experience!!

Natalie

27 July 2018

 

My experience with Areena was so helpful and healing. And enjoyable! Areena collected me from the station and welcomed me into her home for the session. She could sense my energy pretty much immediately upon meeting which put me at ease. I hadn't experienced Reiki before and Areena explained what would happen, what she would work on and how it might feel during and after the session. She identified the chakras that needed clearing during the reiki session and the areas of my life that we'd be working on.

The Reiki session was very healing and her instructions and guidance made me feel calm and active in the healing work. After the Reiki we sat outside for tarot. Areena guided me through the first reading and then read from different decks depending on my questions and feedback. The tarot readings were surprisingly accurate. Other times I've had readings symbolically I've been able to make connections between the cards and my life, but this was the most literally accurate readings I have ever received! We also had a lovely chat over tea about the coming lunar eclipse and how it's affecting us which was a really nice way to complete the session.

Areena has a natural gift and made me feel at ease and completely cared for, even when dealing with some tough personal issues. I had a really enjoyable time with her and look forward to using the tools she provided me to manifest happiness and realise my dreams. Thank you so much Areena! I look forward to further healing sessions in the future :)

 

Rebecca

16 June 2018

It was an amazing experience. Never known what was bothering and keeping me unhappy for many years. I am really happy what Reiki healing helped and discovered. Thank you for your guidance, Areena! Never slept so deep and well in a hotel room like my own bed while I traveling.

 

Adam

1 June 2018

Areena is such a lovely lady to meet. She can see your aura once you step into her lovely house. She guides you along makes you comfortable and is very open to any kinds of questions. Felt totally relaxed, recharged and back on track after the session!

 

 

Wahn Punnapha 

30 May 2018

มีโอกาสได้ดูไพ่ทางโทรศัพท์กับอารีนา รู้สึกถึงความแตกต่างจากที่ประสบการณ์ที่เคยดูไพ่มา ตลอดเวลา 1 ชั่วโมงรู้สึกสนุกและรู้สึกถึงพลังความอบอุ่นจากข้างในตัวเองด้วย ไพ่ที่ใช้ก้อน่ารักมากๆ ดูไปอมยิ้มไป อารีนาจะมีเทคนิคคำแนะนำดีๆในเรื่องของเราเพิ่มเติม แถมตอนจบได้รูปไพ่มาเป็นที่ระลึก เอาไว้ย้อนดูกลับไปตอนที่เราเริ่มสงสัยหรือมีความถามซ้ำๆ

สรุปว่าดีมากเลยค่ะ เป็นภาษาไทยด้วย เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้ความกระจ่างในชีวิตเพิ่มมาด้วย

Sterenza Anamah

9 April 2018

It was a great decision of starting the year with a Reiki session. Finding my emotional balance and focusing on all the good things that life offers was all I needed to step into 2018 with a positive mindset. 
Thank you Areena for your kindness, and your approach of healing the soul. It was also my first tarot reading, and I have really found it helpful in the way that it guides you in making the right decision, confirm the good feelings you have, and advise you how to enjoy the present moment, love and take care yourself.

 

 

Rachel Marie

31 January 2018

I enjoyed every minute with Areena. It being my first time doing a reiki healing, I had no idea what to expect. Areena was very helpful in explaining what it was and what would happen. She was also a very lovely host welcoming my friend and I into her home and offering us water and tea. I had a very eye opening experience and was surprised to hear Areena feel and read aloud my chakras. It was like she knew me better than I knew my self. Areena truly has a gift and I would recommend anyone to share that experience with her and her dog Snoopy. Whenever I go back to Bangkok, I will definitely visit for another healing. Thank you Areena!

Elena Stelzhammer 

6 February 2018

Had the pleasure today to meet Areena and to experience her amazing skills of Reiki, couldn‘t be more happy and relaxed! thank you so much!

 

Roxane Deschambault

05 January 2018

I decided to start the year with a Reiki session and a reading. I didn’t feel grounded and felt like I needed someone to help me finding that emotional balance again and clear my thoughts. Areena has been so kind. And yes, she has gift. She was able to feel things about me and work on blockages that prevent me to Welcome positive change in my life. After the Reiki session I felt light, positive and grounded. The reading was also a great experience. It wasn’t about telling me about my future but really receiving messages in order to make better decisions. The reading has confirmed a lot of things that I felt and knew but it was comforting to get confirmation. The time I spent with Areena was a gift and I will for sure visit her next month. Thank you Areena.

Kelly

Took a very short and spontaneous trip to Bangkok for having “me-time” and found Areena’s workshop by chance on website. Never tried reiki session before and I was not sure what to experience during session but after reading all the reviews here, I felt like I should try this and I am really glad I tried it. Areena kindly made a session for me even it was not on her schedule and gave me a very detailed direction how to get to her place. She is full of energy but also very calm. Made me feel so comfortable as soon as we met and I could focus on reflecting myself by her kind guidance. I can say I have never seen my “inner” side this deep. I definitely recommend the session to those who at some point feel lost or hopeless in life. On the way back home, felt so light and I could sleep like a baby. Would like to try again for sure when I have a chance to go to Bangkok!

 

 

 

 

bottom of page